Giới thiệu về
Đông y gia truyền Hạnh Lâm Đường

Nhà thuốc Đông y Lang Tòng là nhà thuốc đông y gia truyền đã nối tiếp liên tục được 8 đời từ cuối thế kỷ 18 đến nay, tên hiệu của Nhà thuốc là HẠNH LÂM ĐƯỜNG – SƠN TÂY – nổi tiếng Xứ Đoài về nhi khoa, phụ khoa, nhân khoa và đa khoa. Từ nửa cuối thể kỷ 19 đến hơn nửa đầu thế kỷ 20 – nhà thuốc đông y có khu nhà chữa bệnh nội trú ” Hạnh Lâm Đường” lớn dành cho các bệnh nhân nặng hoặc ở xa lưu trú.

Xem chi tiết

Phản hồi của người bệnh

Chứng nhận giải thưởng